بۆ پۆلی ١٢: پێشبینی و گرنگترینەکانی هەردو وانەی مێژوو +زیندەزانی

بەدەستهێنانی زیاد لە ٤٠ نمرە لەتاقیکردنەوەی وزاری پۆلی ١٢ لە وانەی زیندەزانی

پێشبینی و گرنگترینەکانی مێژوو

Advertisements

comments?